Team OP-Bereich

OP Managerin

Bereichsleitung OP

Ines Gurnhofer

E-Mail

OP Koordinatorin

Claudine Steng

E-Mail

 

Abteilungsleiter OP-Pflege

Ivica-Ivan Krizanac

E-Mail

 

Stv. Abteilungsleiterin OP-Pflege

Nadine Seifert

E-Mail

Abteilungsleiterin Anästhesiepflege

Birgit Stiefler Alkaya

E-Mail

 

 

Stv. Abteilungsleiter Anästhesiepflege

Vakant

 

Abteilungsleiter Lagerungsfachpersonal

Besir Beluli

E-Mail

 

 

Stv. Abteilungsleiter Lagerungsfachpersonal

Astrit Kamili

E-Mail

 
 

 

> zurück